Iiro Hartikainen

Millainen terapeutti olen

Minulle on tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri, jossa voit keskustella vaikeista asioista luottamuksellisesti. Terapiatyöskentelyn kulmakivenä toimii asiakkaan inhimillinen kohtaaminen, kunnioittaminen ja arvostaminen. Työskentelyotteeni on aktiivinen (mutta tilaa antava) ja tavoitteellinen. Huomioin terapiatyöskentelyssä asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Koulutus

Olen suorittanut neljä vuotta kestävän kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksen Tampereen yliopistossa. Ennen psykoterapiakoulutukseen hakeutumista suoritin vuoden mittaisen psykoterapeuttiset valmiudet koulutuksen.

Taustakoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja. Olen perehtynyt laajasti OCD:n ja ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon suorittaen muun muassa altistus ja reagoinnin ehkäisyn (ERP) perus- ja jatkokoulutuksen (kouluttajat Steven Tsao & Christina Dichiara) ja Inference-Based CBT for OCD koulutuksen (kouluttajana Catherine Goldhouse).

Olen ollut vuosien ajan sekä amerikkalaisten että suomalaisten asiantuntijoiden ohjauksessa ja saanut oppia lukuisilta eri asiantuntijoilta. Psykoterapiakoulutukseni lopputyössä perehdyin laajasti altistus ja reagoinnin ehkäisyn tutkimusnäyttöön ja soveltamiseen OCD:n hoidossa sekä erityisesti inhibitorisen oppimisen teoriaan.

Työkokemus

Minulla on yli 10 vuoden kokemus mielenterveystyöstä sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa. Julkisen puolen työkokemukseni koostuu sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon yksiköistä. Viimeisin työni julkisessa terveydenhuollossa oli käyttäytymisterapeuttisessa työryhmässä aikuispsykiatrialla.

Aloitin yksityisvastaanoton keväällä 2022. Työskentelen päivittäin OCD:n ja erilaisten ahdistuneisuushäiriöiden parissa. Olen kouluttanut ja työnohjannut OCD:n näyttöön perustuvaa hoitoa psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa mielenterveysalan ammattilaisille.

Psykoterapiassa työskentelen seuraavien ongelma-alueiden parissa:

  • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
  • Terveysahdistus ja kuolemanpelko
  • Paniikkikohtaukset / paniikkihäiriö
  • Oksentamisen pelko (emetofobia)
  • Sosiaalisten tilanteiden pelko ja esiintymisjännitys
  • Määräkohteiset pelot (fobiat)
  • Psyykkiset traumat, Traumaperäinen stressihäiriö (PTSD)
  • Yleistynyt ahdistuneisuus
  • Muut OC-kirjon häiriöt: pakonomainen karvojen nyppiminen (trikotillomania) ja pakonomainen ihon nyppiminen (dermatillomania), keräilypakko, dysmorfinen kehonkuvan häiriö

Tervetuloa vastaanotolleni Joensuussa tai etävastaanotolleni.